Kontakt

Bc. Miroslav Bielak
Nová 221
027 44  Tvrdošín

Tel: +421 907 458 084
E-mail: info@miroko.sk
Web: www.miroko.sk

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0003 2084 2637